top of page

Det här bildmaterialet är framtaget för att användas med barn från ca ett års ålder (eller närhelst de börjar att uppleva stora känslor) och äldre för att bygga känslomässig intelligens, kroppsmedvetenhet och goda färdigheter att reglera sina känslor. Alla barn är olika och utvecklas i sin egen takt, så låt ditt barns utvecklingstakt bli din vägvisare för hur du kall använda materialet. Bildmaterialet är även en utmärkt resurs för barn med svag språkförmåga men som är utvecklingsmässigt kapabla att identifiera sina känsloroch kanske även sina behov, men har ännu inte utvecklat ett sätt att kommunicera detta via tal eller kroppsspråk. De är också ett utmärkt stöd för föräldrar som inte arbetat med känslomässig reglering tidigare.

Emotionella regleringsaffischer för barn

$12.10Price
    bottom of page